Beleidsplan stichting Lourdes Hoogwoud-Opmeer


INLEIDING

Al bijna 35 jaar worden er vanuit Nederland bedevaarten georganiseerd naar Lourdes, waar in 1835 Maria aan Bernadette Soubirous verschenen is.

Deze bedevaarten worden landelijk georganiseerd door de Stichting Vereniging Nationale Bedevaarten (VBN) te ‘s Hertogenbosch, in samenwerking met de vele plaatselijke Lourdeswerkgroepen in Nederland.

De werkgroepen van Hoogwoud, Opmeer en Spanbroek zijn sinds 13 juni 2007 samengevoegd en verder gegaan onder de naam Stichting Lourdes Hoogwoud-Opmeer. Hiervan zijn de statuten bij de notaris vastgelegd.

DOELSTELLING

Het doel van de Stichting Lourdes Hoogwoud-Opmeer is het samenstellen, leiden en begeleiden van een bedevaart naar Lourdes en de pelgrims een waardevolle reis te laten beleven omringt door (medische)zorg, warmte en aandacht.

CONCRETE PLANNEN VOOR 2018 - 2021

De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel:

 • Het samenstellen van een jaarlijkse reis naar Lourdes;
 • Het geven van informatie en andere praktische hulp aan mensen die aan deze reis deelnemen of dit overwegen;
 • Zonder winstoogmerk gelden bijeen brengen ten behoeve van mensen met een rugzak die een steuntje in de rug verdienen.
 • Pelgrims financieel ondersteunen om de bedevaart naar Lourdes te kunnen maken.

De stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken door:

Het geven van informatie over reizen naar Lourdes:

 • 2 Keer per jaar, medio eind mei/begin juni en medio september organiseren we een bedevaart. De voorbereidingen van zo’n reis starten al zo’n 7 á 8 maanden daarvoor, met ondermeer het zoeken van kandidaten en vrijwilligers. Wij worden hiermee ondersteund door O.N.E. (Omzien Naar Elkaar) een vrijwilligersgroep vanuit de parochie.
 • Regelmatig geven we informatie in de plaatselijke parochiebladen en regionale huis aan huis bladen over ons werk.
 • We verspreiden een flyer met informatie.
 • Het opzetten van een website om de plaatselijke bevolking op de hoogte te brengen van onze activiteiten in het algemeen en nieuwe bedevaarten in het bijzonder.

Het bijeenbrengen van financiële middelen.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 • inkomsten uit door de stichting georganiseerde activiteiten
 • collectes, schenkingen en baten
 • donaties

Ook de komende jaren wordt doorgegaan met dergelijke acties  Hierdoor is het mogelijk pelgrims, indien nodig, financieel te ondersteunen. Het bestuur zal zich inzetten om de groep vrijwilligers uit te breiden die ons helpen met het vinden van nieuwe donateurs.

Het werven van donateurs.

Het onderhouden van de contacten van  onze vrijwilligers d.m.v. informatieavonden.

Het onderhouden van de contacten met de landelijke organisatie (VNB) en de Lourdeswerkgroepen uit de regio.

Het bestuur komt tenminste 6 keer per jaar  bij elkaar voor het organiseren van de reizen. Indien nodig wonen de bestuursleden landelijke of regionale bijeenkomsten bij.

TOT SLOT

De Stichting Lourdes Hoogwoud-Opmeer bestaat uit een grote groep enthousiaste vrijwilligers  en meerdere hebben deze betekenisvolle reis zelf mogen ervaren. Wij hopen dat wij de komende jaren nog velen pelgrims mogen begeleiden en ondersteunen naar Lourdes. Zodat zij zelf kunnen ervaren dat Lourdes een plek is waar mensen op adem mogen/kunnen komen en het leven van alledag met zijn vreugde en verdriet weer aan kunnen.

De ervaring van een pelgrimsreis naar Lourdes is niet uit te leggen. Je moet het zelf ervaren.

 

Stichting Lourdes Hoogwoud-Opmeer

Sleutelbloem 9

1716 VV Opmeer                  

Maak jouw eigen website met JouwWeb