Bestuur


Bestuur Naam
Voorzitter dhr. Jos Loos
Secretaris mevr. Mary van Gaalen - Wenker
Penningmeester mevr. Gré van den Berg - van der Gragt
Lid dhr. Harry Wittenberg

Beloningsbeleid

Leden van het bestuur ontvangen géén vergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting Lourdes Hoogwoud-Opmeer